Общо събрание

На 15.10.2019г. / вторник / от 19:00 ч. във Физкултурния салон на детската градина ще се проведе общо събрание с колектива при ДГ „Здравец” гр. Пловдив, при следния дневен ред: 1. Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2019 към 30.09.2019г. 2. Обсъждане и приемане на ПВТР 3.Разни

Общо събрание

На 09.07.2019г. /вторник / от 19:00 ч. във Физкултурния салон на детската градина ще се проведе общо събрание с колектива при ДГ „Здравец” гр. Пловдив, при следния дневен ред: 1. Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2019 към 30.06.2019г. /второ тримесечие/

Обявление

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите “Училищен плод” и “Училищно мляко” за учебните 2019г./2020г.

Общо събрание

На 16.04.2019г. /вторник/ от 19:00 ч. във физкултурния салон на детската градина ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред: 1. Запознаване с Бюджет 2019г. 2. Финансов отчет за изпълнение на Бюджета към 31.03.2019г. / Първо тримесечие / 3. Отчет за извършените дейности от службата по трудова медицина 4. … прочети

ЕЛЕКТРОННО-АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, С Решение №704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018г. Правителството одобри пакет от мерки за трансформация модела на административно обслужване и съгласно чл.28 от АПК и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, представящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното … прочети

Общо събрание

На 24.01.2019г. /четвъртък/ от 19:00 ч. във физкултурния салон на детската градина ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред: 1. Вземане на решение за разпределение на Фонд СБКО 2. Изпълнение на Бюджет 2018 към 31.12.2018г. 3. Запознаване с ВПРЗ В ДГ „ЗДРАВЕЦ” в сила от 01.01.2019г.

Общо събрание

На 11.10.2018г. /четвъртък/ от 19:00 ч. във физкултурния салон на детската градина ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред: 1. Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2018 към 30.09.2018г. 2. Обсъждане и приемане на ПВТР 3.Разни

Общо събрание

На 12.07.2018г. /четвъртък / от 19:00 ч. във Физкултурния салон на детската градина ще се проведе общо събрание с колектива при ДГ „Здравец” гр. Пловдив, при следния дневен ред: 1. Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2018 към 30.06.2018г. /второ тримесечие/

Общо събрание

На 12.04.2018г. /четвъртък/ от 19:00 ч. във физкултурния салон на детската градина ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред: 1. Запознаване с Бюджет 2018г. 2. Финансов отчет за изпълнение на Бюджета към 31.03.2018г. / Първо тримесечие / 3. Отчет за извършените дейности от службата по трудова медицина 4. … прочети