Общо събрание на 08.07.2022г. /петък/ от 19:00 ч.

  На 08.07.2022г. /петък / от 19:00 ч. във Физкултурния салон на детската градина ще се проведе общо събрание с колектива при ДГ „Здравец” гр. Пловдив, при следния дневен ред: 1. Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2022 към 30.06.2022г.

Общо събрание на 09.06.2022г. /четвъртък/ от 19:00 ч.

На 09.06.2022г. /четвъртък/ от 19:00 ч. във Физкултурния салон на детската градина ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред: Запознаване с Бюджета на ДГ „Здравец“ за 2022г. Финансов отчет за изпълнение на Бюджета  към 31.03.2022г. /първо тримесечие/ Отчет за извършените дейности от службата по трудова медицина. Избор на комисия … прочети

Общо събрание на 20.01.2022г. /четвъртък/ от 19:00 ч.

На 20.01.2022г. /четвъртък/ от 19:00 ч. ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред: 1. Вземане на решение за разпределение на Фонд СБКО 2. Изпълнение на Бюджет 2021 към 31.12.2021г.

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини през учебната 2021/2022 година.

  Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка

Общо събрание на 14.07.2021г.

На 14.07.2021г. /сряда / от 19:00 ч. във Физкултурния салон на детската градина ще се проведе общо събрание с колектива при ДГ „Здравец” гр. Пловдив, при следния дневен ред: 1. Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2021 към 30.06.2021г. /второ тримесечие/

Общо събрание на 22.04.2021г.

На 22.04.2021г. /четвъртък / от 19:00 ч. във Физкултурния салон на детската градина ще се проведе общо събрание с колектива при ДГ „Здравец” гр. Пловдив, при следния дневен ред: Запознаване с Бюджета на ДГ „Здравец“ за 2021г. Финансов отчет за изпълнение на Бюджета  към 31.03.2021г. /първо тримесечие/ Отчет за извършените дейности … прочети

Общо събрание

На 23.07.2020г. /четвъртък / от 19:00 ч. във Физкултурния салон на детската градина ще се проведе общо събрание с колектива при ДГ „Здравец” гр. Пловдив, при следния дневен ред: 1. Запознаване с Бюджет 2020 година и Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2020 към 30.06.2020г. /второ тримесечие/

Общо събрание

На 22.01.2020г. /сряда/ от 19:00 ч. във физкултурния салон на детската градина ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред: 1. Вземане на решение за разпределение на Фонд СБКО 2. Изпълнение на Бюджет 2019 към 31.12.2019г.

Общо събрание

На 15.10.2019г. / вторник / от 19:00 ч. във Физкултурния салон на детската градина ще се проведе общо събрание с колектива при ДГ „Здравец” гр. Пловдив, при следния дневен ред: 1. Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2019 към 30.09.2019г. 2. Обсъждане и приемане на ПВТР 3.Разни