Информация за предстоящи обучения

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ гр.Русе , чрез „ДИДАСКО-ГРУП“ ЕООД  ГР.СТАРА ЗАГОРА  ще проведе квалификационно обучение на педагогически специалист от ДГ ”Здравец” на тема: “Методика на обучението по БДП в детската градина” Брой участници: 1 педагогически специалист Хорариум обучение: 16 академични часа Форма на обучение: дистанционна Период обучение: м.ноември-м.декември

Информация за предстоящо обучение

„ЕВРОКЛАС-КОНСУЛТ” ЕООД с УИН 9699 в ИРОПК на МОН  ще проведе квалификационно обучение на педагогическите специалисти от ДГ ”Здравец” на тема: „Гняв и агресивно поведение в детската градина и в училище – програма с игри”. Брой участници: 14 педагогически специалисти Хорариум обучение: 16 академични часа (8 академични часа синхронно обучение от разстояние … прочети

Информация за предстоящо обучение

„ЕВРОКЛАС-КОНСУЛТ ПЛЮС” ЕООД в сътрудничество с БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ГР.БУРГАС ще проведе квалификационно обучение на педагогическите специалисти от ДГ ”Здравец” на тема: „Адаптация на деца, постъпващи в общински детски градини”. Брой участници: 14 педагогически специалисти Хорариум обучение: 16 академични часа (8 академични часа синхронно обучение от разстояние в електронна среда) Форма на обучение: … прочети

Информация за предстоящо обучение

„ЕВРОКЛАС-КОНСУЛТ” ЕООД с УИН 9699 в ИРОПК на МОН  ще проведе квалификационно обучение на педагогическите специалисти от ДГ ”Здравец” на тема: „Едютеймънт – философия и технология за формиране и развитие на уменията на XXI век ”. Брой участници: 14 педагогически специалисти Хорариум обучение: 16 академични часа (8 академични часа синхронно … прочети

Информация за предстоящи обучения

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ гр.Русе , чрез „ДИДАСКО-ГРУП“ ЕООД  ГР.СТАРА ЗАГОРА  ще проведе квалификационни обучения на педагогическите специалисти от ДГ ”Здравец” на теми: Методика на обучението по БДП в детската градина, І-ІV, V-VІІ и VІІІ-ХІІ клас. Брой участници: 1 педагогически специалист Хорариум обучение: 16 академични часа Форма на обучение: дистанционна Период обучение: … прочети

Общо събрание 25.10.2022г. /вторник/ от 19:00ч.

На 25.10.2022г. /вторник/ от 19:00 ч. във физкултурния салон на детската градина ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред: Запознаване с изпълнение на Бюджета към 30.09.2022 г. Запознаване и приемане на актуализирания ПВТР. Съгласуване на дежурствата на входовете, на двора и организацията на ДГ. 4. Избор на Група … прочети

Общо събрание на 08.07.2022г. /петък/ от 19:00 ч.

  На 08.07.2022г. /петък / от 19:00 ч. във Физкултурния салон на детската градина ще се проведе общо събрание с колектива при ДГ „Здравец” гр. Пловдив, при следния дневен ред: 1. Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2022 към 30.06.2022г.

Общо събрание на 09.06.2022г. /четвъртък/ от 19:00 ч.

На 09.06.2022г. /четвъртък/ от 19:00 ч. във Физкултурния салон на детската градина ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред: Запознаване с Бюджета на ДГ „Здравец“ за 2022г. Финансов отчет за изпълнение на Бюджета  към 31.03.2022г. /първо тримесечие/ Отчет за извършените дейности от службата по трудова медицина. Избор на комисия … прочети

Общо събрание на 20.01.2022г. /четвъртък/ от 19:00 ч.

На 20.01.2022г. /четвъртък/ от 19:00 ч. ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред: 1. Вземане на решение за разпределение на Фонд СБКО 2. Изпълнение на Бюджет 2021 към 31.12.2021г.

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини през учебната 2021/2022 година.

  Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка