Общо събрание на 14.07.2021г.

На 14.07.2021г. /сряда / от 19:00 ч. във Физкултурния салон на детската градина ще се проведе общо събрание с колектива при ДГ „Здравец” гр. Пловдив, при следния дневен ред: 1. Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2021 към 30.06.2021г. /второ тримесечие/

Общо събрание на 22.04.2021г.

На 22.04.2021г. /четвъртък / от 19:00 ч. във Физкултурния салон на детската градина ще се проведе общо събрание с колектива при ДГ „Здравец” гр. Пловдив, при следния дневен ред: Запознаване с Бюджета на ДГ „Здравец“ за 2021г. Финансов отчет за изпълнение на Бюджета  към 31.03.2021г. /първо тримесечие/ Отчет за извършените дейности … прочети

Общо събрание

На 23.07.2020г. /четвъртък / от 19:00 ч. във Физкултурния салон на детската градина ще се проведе общо събрание с колектива при ДГ „Здравец” гр. Пловдив, при следния дневен ред: 1. Запознаване с Бюджет 2020 година и Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2020 към 30.06.2020г. /второ тримесечие/

Общо събрание

На 22.01.2020г. /сряда/ от 19:00 ч. във физкултурния салон на детската градина ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред: 1. Вземане на решение за разпределение на Фонд СБКО 2. Изпълнение на Бюджет 2019 към 31.12.2019г.

Общо събрание

На 15.10.2019г. / вторник / от 19:00 ч. във Физкултурния салон на детската градина ще се проведе общо събрание с колектива при ДГ „Здравец” гр. Пловдив, при следния дневен ред: 1. Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2019 към 30.09.2019г. 2. Обсъждане и приемане на ПВТР 3.Разни

Общо събрание

На 09.07.2019г. /вторник / от 19:00 ч. във Физкултурния салон на детската градина ще се проведе общо събрание с колектива при ДГ „Здравец” гр. Пловдив, при следния дневен ред: 1. Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2019 към 30.06.2019г. /второ тримесечие/

Обявление

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите “Училищен плод” и “Училищно мляко” за учебните 2019г./2020г.

Общо събрание

На 16.04.2019г. /вторник/ от 19:00 ч. във физкултурния салон на детската градина ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред: 1. Запознаване с Бюджет 2019г. 2. Финансов отчет за изпълнение на Бюджета към 31.03.2019г. / Първо тримесечие / 3. Отчет за извършените дейности от службата по трудова медицина 4. … прочети