Общо събрание

На 22.01.2020г. /сряда/ от 19:00 ч. във физкултурния салон на детската градина ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за разпределение на Фонд СБКО

2. Изпълнение на Бюджет 2019 към 31.12.2019г.

Bookmark the permalink.