Общо събрание

На 23.07.2020г. /четвъртък / от 19:00 ч. във Физкултурния салон на детската градина ще се проведе общо събрание с колектива при ДГ „Здравец” гр. Пловдив, при следния дневен ред:

1. Запознаване с Бюджет 2020 година и Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2020 към 30.06.2020г. /второ тримесечие/

Bookmark the permalink.