Общо събрание на 14.07.2021г.

На 14.07.2021г. /сряда / от 19:00 ч. във Физкултурния салон на детската градина ще се проведе общо събрание с колектива при ДГ „Здравец” гр. Пловдив, при следния дневен ред:

1. Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2021 към 30.06.2021г. /второ тримесечие/

Bookmark the permalink.