Бюджет

БЮДЖЕТ 2024

Бюджет 2024

Изпълнение на Бюджет 2024 към 30.06.2024г.

Изпълнение на Бюджет 2024 към 31.03.2024


БЮДЖЕТ 2023

Бюджет 2023

Изпълнение на Бюджет 2023 към 31.12.2023г.

Изпълнение на Бюджет 2023 към 30.09.2023г.

Изпълнение на Бюджет 2023 към 30.06.2023г.

Изпълнение на Бюджет 2023 към 31.03.2023г.


БЮДЖЕТ 2022

Бюджет 2022

Изпълнение на Бюджет 2022 към 31.12.2022г.

Изпълнение на Бюджет 2022 към 30.09.2022г.

Изпълнение на бюджет 2022 към 30.06.2022г.

Изпълнение на бюджет 2022 към 31.03.2022г.


БЮДЖЕТ 2021

Бюджет 2021

Изпълнение на Бюджет 2021 към 31.12.2021г.

Изпълнение на Бюджет 2021 към 30.09.2021г.

Изпълнение на Бюджет 2021 към 30.06.2021г.

Изпълнение на бюджет 2021 към 31.03.2021г.


БЮДЖЕТ 2020

Бюджет 2020

Изпълнение на бюджет 2020 към 31.12.2020г.

Изпълнение на бюджет 2020 към 30.09.2020г.

Изпълнение на бюджет 2020 към 30.06.2020г.

Изпълнение на Бюджет 2020 към 31.03.2020г.


БЮДЖЕТ 2019

Бюджет 2019

Изпълнение на Бюджет 2019 към 31.03.2019г.

Изпълнение на Бюджет 2019 към 30.06.2019г.

Изпълнение на Бюджет 2019 към 30.09.2019г.

Изпълнение на Бюджет 2019 към 31.12.2019г.


БЮДЖЕТ 2018

Бюджет 2018

Изпълнение на Бюджет 2018 към 31.03.2018г.

Изпълнение на Бюджет 2018 към 30.06.2018г.

Изпълнение на Бюджет 2018 към 30.09.2018г.

Изпълнение на Бюджет 2018 към 31.12.2018г.


БЮДЖЕТ 2017

Бюджет 2017

Изпълнение на Бюджет 2017 към 31.03.2017г.

Изпълнение на Бюджет 2017 към 30.06.2017г.

Изпълнение на Бюджет 2017 към 30.09.2017г.

Изпълнение на Бюджет 2017 към 31.12.2017г.


БЮДЖЕТ 2016

Бюджет 2016

Изпълнение на Бюджет 2016 към 31.03.2016г.

Изпълнение на Бюджет 2016 към 30.06.2016г.

Изпълнение на Бюджет 2016 към 30.09.2016г.

Изпълнение на Бюджет 2016 към 31.12.2016г.


БЮДЖЕТ 2015

Бюджет 2015

Изпълнение на Бюджет 2015 към 31.03.2015г.

Изпълнение на Бюджет 2015 към 30.06.2015г.

Изпълнение на Бюджет 2015 към 30.09.2015г.

Изпълнение на Бюджет 2015 към 31.12.2015г.


БЮДЖЕТ 2014

Бюджет 2014

Изпълнение на Бюджет 2014 към 31.03.2014г.

Изпълнение на Бюджет 2014 към 30.06.2014г.

Изпълнение на Бюджет 2014 към 30.09.2014г.

Изпълнение на Бюджет 2014 към 31.12.2014г.

Comments are closed.