Общо събрание на 08.07.2022г. /петък/ от 19:00 ч.

 

На 08.07.2022г. /петък / от 19:00 ч. във Физкултурния салон на детската градина ще се проведе общо събрание с колектива при ДГ „Здравец” гр. Пловдив, при следния дневен ред:

1. Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2022 към 30.06.2022г.

Bookmark the permalink.