Информация за предстоящо обучение

„ЕВРОКЛАС-КОНСУЛТ ПЛЮС” ЕООД в сътрудничество с БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ГР.БУРГАС ще проведе квалификационно обучение на педагогическите специалисти от ДГ ”Здравец”

на тема: „Адаптация на деца, постъпващи в общински детски градини”.

Брой участници: 14 педагогически специалисти

Хорариум обучение: 16 академични часа (8 академични часа синхронно обучение от разстояние в електронна среда)

Форма на обучение: частично присъствена

Период обучение: 01.04.2023 – 11.04.2023 г., синхронно обучение от разстояние в електронна среда на 01.04.2023 г., чрез MICROSOFT TEAMS

Bookmark the permalink.