Информация за предстоящо обучение

„ЕВРОКЛАС-КОНСУЛТ” ЕООД с УИН 9699 в ИРОПК на МОН  ще проведе квалификационно обучение на педагогическите специалисти от ДГ ”Здравец” на тема: Гняв и агресивно поведение в детската градина и в училище – програма с игри”.

Брой участници: 14 педагогически специалисти

Хорариум обучение: 16 академични часа (8 академични часа синхронно обучение от разстояние в електронна среда)

Форма на обучение: частично присъствена

Период обучение: 02.12.2023 – 12.12.2023 г., синхронно обучение от разстояние в електронна среда на 02.12.2023 г., чрез MICROSOFT TEAMS

Bookmark the permalink.