Общо събрание

На 12.04.2018г. /четвъртък/ от 19:00 ч. във физкултурния салон на детската градина ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред:

1. Запознаване с Бюджет 2018г.

2. Финансов отчет за изпълнение на Бюджета към 31.03.2018г. / Първо тримесечие /

3. Отчет за извършените дейности от службата по трудова медицина

4. Разни

Bookmark the permalink.