Общо събрание

На 11.10.2018г. /четвъртък/ от 19:00 ч. във физкултурния салон на детската градина ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред:

1. Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2018 към 30.09.2018г.

2. Обсъждане и приемане на ПВТР

3.Разни

Bookmark the permalink.