Общо събрание

На 24.01.2019г. /четвъртък/ от 19:00 ч. във физкултурния салон на детската градина ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за разпределение на Фонд СБКО

2. Изпълнение на Бюджет 2018 към 31.12.2018г.

3. Запознаване с ВПРЗ В ДГ „ЗДРАВЕЦ” в сила от 01.01.2019г.

Bookmark the permalink.