Общо събрание

На 16.04.2019г. /вторник/ от 19:00 ч. във физкултурния салон на детската градина ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред:

1. Запознаване с Бюджет 2019г.

2. Финансов отчет за изпълнение на Бюджета към 31.03.2019г. / Първо тримесечие /

3. Отчет за извършените дейности от службата по трудова медицина

4. Разни

Bookmark the permalink.