ЕЛЕКТРОННО-АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
С Решение №704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018г. Правителството одобри пакет от мерки за трансформация модела на административно обслужване и съгласно чл.28 от АПК и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, представящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование, Ви предоставяме информация за административните услуги, предоставени от ДГ „Здравец“, представляващи обществени услуги.

ДГ “Здравец”
4004 гр.Пловдив, ул. “Георги Икономов” 12-а
032/69-90-14

Информация за Електронно-Административно Обслужване

Bookmark the permalink.