Общо събрание

На 15.10.2019г. / вторник / от 19:00 ч. във Физкултурния салон на детската градина ще се проведе общо събрание с колектива при ДГ „Здравец” гр. Пловдив,
при следния дневен ред:

1. Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2019 към 30.09.2019г.

2. Обсъждане и приемане на ПВТР

3.Разни

Bookmark the permalink.