Информация за предстоящо обучение

„ЕВРОКЛАС-КОНСУЛТ” ЕООД с УИН 9699 в ИРОПК на МОН  ще проведе квалификационно обучение на педагогическите специалисти от ДГ ”Здравец”

на тема: „Едютеймънт – философия и технология за формиране и развитие на уменията на XXI век ”.

Брой участници: 14 педагогически специалисти

Хорариум обучение: 16 академични часа (8 академични часа синхронно обучение от разстояние в електронна среда)

Форма на обучение: частично присъствена

Период обучение: 19.11.2022 – 29.11.2022 г., синхронно обучение от разстояние в електронна среда на 19.11.2022 г., чрез MICROSOFT TEAMS

Bookmark the permalink.