Общо събрание

На 11.10.2018г. /четвъртък/ от 19:00 ч. във физкултурния салон на детската градина ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред: 1. Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2018 към 30.09.2018г. 2. Обсъждане и приемане на ПВТР 3.Разни

Общо събрание

На 12.07.2018г. /четвъртък / от 19:00 ч. във Физкултурния салон на детската градина ще се проведе общо събрание с колектива при ДГ „Здравец” гр. Пловдив, при следния дневен ред: 1. Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2018 към 30.06.2018г. /второ тримесечие/

Общо събрание

На 12.04.2018г. /четвъртък/ от 19:00 ч. във физкултурния салон на детската градина ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред: 1. Запознаване с Бюджет 2018г. 2. Финансов отчет за изпълнение на Бюджета към 31.03.2018г. / Първо тримесечие / 3. Отчет за извършените дейности от службата по трудова медицина 4. … прочети

Общо събрание

На 25.01.2018г. /четвъртък/ от 19:00 ч. във физкултурния салон на детската градина ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред: 1. Вземане на решение за разпределение на Фонд СБКО 2. Изпълнение на Бюджет 2017 към 31.12.2017г. 3. Запознаване с ВПРЗ и ВП ЗА РАЗХОДВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО … прочети

Общо събрание

На 17.10.2017г. /вторник/ от 19:00 ч. във физкултурния салон на детската градина ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред: 1. Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2017 към 30.09.2017г. 2. Обсъждане и приемане на ПВТР 3. Запознаване с ПДДГ 4. Избор на Група по условия на труд 5.Разни

Общо събрание

На 12.07.2017г. /сряда/ от 19:00 ч. във Физкултурния салон на детската градина ще се проведе общо събрание с колектива при ДГ „Здравец” гр. Пловдив,при следния дневен ред: 1. Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2017 към 30.06.2017г. /второ тримесечие/

Общо събрание

На 06.04.2017г. /четвъртък/ от 19:00 ч. във физкултурния салон на детската градина ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред: 1. Запознаване с Бюджет 2017. 2. Финансов отчет за изпълнение на Бюджета към 31.03.2017г. / Първо тримесечие / 3. Отчет за извършените дейности от службата по трудова медицина. 4. … прочети

Общо събрание

На 19.01.2017г. /четвъртък/ от 19:00 ч. във физкултурния салон на детската градина ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред: 1. Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2016 към 31.12.2016г. 2. Вземане на решение за разпределение на фонд СБКО.

Покана за учредяване на Обществен съвет

П О К А Н А до родителите на децата от I-а, I-б, II, III ПГ, IV-а ПГ, IV-б ПГ групи в Детска градина ”Здравец” УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с учредяването на Обществен съвет към Детска градина „Здравец“, Ви каним на РОДИТЕЛСКА СРЕЩА, която ще се проведе на 14.12.2016г. / … прочети

Общо събрание

На 06.10.2016г. /четвъртък/ от 19:00 ч. във физкултурния салон на детската градина ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред: 1. Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2016 към 30.09.2016г. 2. Обсъждане и приемане на ПВТР 3. Запознаване с ПДДГ 4. Избор на Група по условия на труд 5.Разни